Oyunlarımız
Kuruk girdi herige Bicik gitti Birige Kalık girdi hırıga Çaçcı verdi hırıga Tortor çıktı alıca Sayın yanı çalıca Hozzuk pelit gülüce Çaşır gıngıl delice Hezan tuttu gırsagı Kopuç dövdü süyüğü Külbe eşti harığı Kırklık kesti çarığı Herkes bunu bilmeli Anlatmalı gülmeli Bunu bilmeyenleri Hemşerilikten silmeli
Kaya oyunu
Çellik
Mazzık
Dibine
Esir
Lengir
Çevirmecik
Ceviz veya kort oyunu
Sayı