YIL...............Erkek..........Kadın..........Toplam

1935            255            447             702

1940            284            445             729

1945            308            470             778

1950            ......            ......             804

1955            358            511             869

1960            405            553             958

1965            433            545             978

1970            450            547             997

1975            399            549             948

1980            356            481             837

1985            263            430             693

1990            182            326             508

2000            119            172             291

2007            109            163             272

2010            83              127             210


Nüfus sayımlarının yapıldığı aylarda erkekler genelde gurbette bulunmaktadırlar.1920-1930'lu yıllarda Seferberlik nedeniyle erkek nüfusta ciddi bir azalmanın olduğunu görüyoruz.