Köyümüzde Eğitim
Rahmetli Arap Ali, ben kalktım köyde 4 kişi okuma yazma biliyor diyordu. Bunlar; Kıtırcının Ali, Hurşut, Behçet ve Halil Efendi’dir. Köylüye ait bütün mektupları bunlar okuyup yazıyorlarmış. Köye İmamı köylü bulurmuş, İmama maaş verilmezmiş köylü İmama buğday verirmiş. Seferberlikten önce Halil Efendi Arapgirde bir süre okumuş ama bir Ermeni kızıyla çok fazla gezip dolaştığı için ailesi okuldan almış. Mılla (Molla)’nın da Medrese tahsili gördüğü söylenmektedir. Seferberlik çıktığı zaman Yemen Emek, Sadık Can ve Eyüp Gürsoy Arapgir’de Muallim Mektebinde okuyorlarmış. Ayrıca Dalcanın oğlu İsmail savaştan önce İstanbul’da medrese eğitimi almış. Yine Hurşut'un oğlu Hüseyin ve Koribiğin çocukları seferberlikten önce mektep-medrese görmüş hemşehrilerimiz olarak bilinmektedirler. Seferberlikten sonra köye ilk gelen Muallim Erzurumlu hoca’dır. Bu hoca Camide Osmanlıca okuma-yazma öğretmiş. Gavanoğlu Mehmet ağa, Yunus ağa, Hurşudun Mustafa, Hasan Şener, Küçük Sadık, Ağagilin Latif, Halit Ercan, Hoca Eyüp, Mıllagilin Mustafa, Hamza Sayman Erzurumlu hocadan Osmanlıca öğrenmişlerdir. Daha sonra 1926 yılında Topal Muallim (Ahmet Efendi) gelmiş.Bu hoca 1926 ve 1927 yıllarında Osmanlıca öğretmiştir. Lemen Emi bu hocanın, okul gibi bir sistemi vardı diyor. Yani tahtası, düzenli ders saatleri varmış. Topal muallim Caminin odunluğunda ders vermiş. Öğrencileri; Yusuf Kara, Mehmet Kara, Sefer Çavuş, Yahya’nın Süleyman, Yusuf Can, Yahya’nın Mustafa, Aşçı Abdullah, Sarıhaliğin Eyüp,Yakup Karameşe, Kürt Yusuf, Kürt Eyüp, Yarım Gocu, Halloş’un Ömer, Sırmalı’nın Hasan, Ahmet Çelanay, İbrahim Usta, Mehmet Derin, Bayram Karameşe, Mustafa Ercan’dır. Topal Muallimden sonra 1928 yılında Rıza muallim gelmiş ve Latin Alfabesini ilk kez bu hoca öğretmiştir. Bu hocada önceleri Caminin odunluğunda ders vermiş, daha sonra Aligilin Mustafa’nın odasında (bugünkü İbrahim ustanın odası) ders vermiştir. 1928 yılında okuma seferberliği başlatılmış, sabah çocuklar, Öğlen arası hanımlar, öğleden sonra tekrar çocuklar ve akşamları da yetişkin erkeklere yeni harfler öğretilmiştir. Okuma seferberliği 3 yıl sürmüş ve Rıza Muallim 3 yıl köyümüzde çalışmıştır. Topal Muallim Koribiğin oğlunun evinde oturmuş, Rıza Muallim ise Mülazım’ın evinde oturmuştur. 1935 yılında Muallim kelimesi kalkmış yerine Öğretmen kelimesi kullanılmaya başlanmıştır 1931 yılından sonrada 1938 yılına kadar düzenli olarak öğretmenler gelmiştir. 1938 yılından 1944 yılına kadar köyümüze öğretmen gelmemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında köy okulları 5 yıl değil 3 yıldı.1943-1944 yıllarında öğrencileri Lemen Emi, Hasan Şener ve Aşçı Abdullah okutmuştur. En fazla öğrenci 36 kişi ile Lemen Emi gurubuna aitmiş. Lemen Emi Mıllanın oğlunun benim çocuklarımı okut teklifi ve ısrarı ile bu işe başlamış ve üç eğiticide yılda çocuk başına ailelerden 1 lira alıyorlarmış. Lemen Emi birinci yıl Mıllanın oğlunun alt katında (Zülfikar’ın bugünkü odası), ikinci yılda Aylımagilin üst katında çocukları okutmuş. Hasan Şener 2 yılda kendi evinde okutmuş. Aşçı Abdullah ise Bellikgilde çocukları okutmuştur. 1945 yılından itibaren tekrar düzenli öğretmen atamaları yapılmıştır. Bu yıllarda Talip Gürsoy’un muhtarlığı döneminde hane başına 100 lira para toplanarak köye okul yapılmıştır. Bu para köylüye çok ağır gelmiş, bazı aileler ödeme güçlüğü çektiği için bu ailelerin evlerinden zorla kazan v.b. eşyalar alınarak satılmış ve masraflar bu şekilde karşılanmış. Ama ağlayanın malı fazla kar etmemiş bu okul 3 yıl sonra yıkılmıştır. Daha sonra Menderes döneminde şu anda ayakta olan okul Devlet tarafından yaptırılmıştır. Okulumuzun Müteahhiti ise köyümüz halkından Bakkal İsmail’dir.

  « Geri 1 | 2 | 3 İleri »