Bize göre en yağlı ve kaliteli süt,koyun sütüdür.Buna dair tekerlememiz bile vardır.

Keçi sütü köremez(!)

Çobanına yaramaz,

Koyun sütü koyudur,

Çobanını büyütür.

Kırkgözün suyunun yazlaklara gelmesi içinTemmuz 1974 tarihinde Topraksu kanal inşaatına başlamıştır.Emeği geçenlere, 40 yıl sonra bugün yürekten teşekkürler.

Sırrı çözülemeyen ot:Köyümüzün Karatepe mevkiinin güney yamaçlarında özellikle bahar aylarında otlayan büyükbaş hayvanlar, yedikleri bir otun veya aldıkları bir kokunun etkisiyle böğüre böğüre ölüyorlar.Eğer çoban hayvanı hızlı bir şekilde bir süre koşturursa hayvan kurtuluyor.Küçükbaş hayvanlar etkilenmiyor ayrıca yaz ve sonbahar aylarında büyükbaş hayvanlarda etkilenmiyor.Bölgede maden olabileceği ileri sürülüyor.Bölgenin toprağı sürekli rutubetliymiş gibi görünüyor ve rengide hafif mormuş gibi bir görüntü sergiliyor.

Koç  Salımı. Köyümüzde ekim ayı ile kasım aylarında koyun sürülerine koç salınır. Koçlar çeşitli renklere boyanarak dikkat çekici bir görüntü kazanırlar.Yeni doğacak kuzuların sağlıklı ve iyi cins olması için koç seçimine dikkat edilir. En ideali iki yaşındaki koçlardır. (kart koç). Daha yaşlı koçlar kendi kuzuları ile çiftleşmesin diye aynı sürüye salınmaz ama farklı sürülere salınabilir. Bir yaşındaki koçların (toklu) yavruları semiz olmadığı için çok tercih edilmez.

Kanuni Sultan SÜLEYMAN zamanında Arapgir, Sivas'ın yedi sancağından birisiydi. Dönemin Sivas valisi Kürt İsmail Paşa yedi sancağın temsilcileriyle bir toplantı yapar ve her birine sorar; 'Memleketinizin neyi meşhurdur, ne yetişir?' diye. Sıra Arapgir'e gelir. Kavasbaşı Ahmet Paşa ayağa kalkar .'Teeddüp ederim, (utanır) der. Vali soruyu tekrar edince. Mahcup bir ifade ile 'Adam yetişir efendim adam' der.

TELEFON

  05/06/1970  Arapgir  Postası.

Köyler Telefon Birliği tarafından bazı köylere telefon hattı çekilmesi için teşebbüse geçilmiştir.Düzce ve Budak köyleri için bir hat çekilecek;Örtülü Bakımevine konulacak santrale de Onar,Selamlı,Yabanlı ve AKTAŞ köyleri bağlanacak.Direkleri köylü tarafından dikilmeye başlanan telefon hat ve santralı birlik tarafından sağlanacaktır.

  25/08/1972  Arapgir  Postası.

lçemiz Köyler Telefon Birliği'nce hafta içerisinde AKTAŞ köyüne Karayollarının Örtülü Bakımevindeki telefon santralinden hat çekilmeye başlanmıştır.

GEÇMİŞTEN  BİR  HABER

  25  EYLÜL  1964 (Arapgir  Postası.)

 Saat 11.05'te Örtülü Bakımevinden haraket eden sayın Valimiz Cezmi KARTAY ve beraberindeki misafirler ilk olarak Aktaş köyüne gelmişlerdir.Aktaş köylüleri tarafından davul zurna ile karşılanan sayın valimiz doğruca ilkokula gitmişler ve burada köylülerle hasbihalde bulunmuşlardır.Aktaş köylüleri,muhterem valimizden köprü, 700 mt. mesafede bulunan içme suyunun köylerine getirilmesini,Okullarına bir sınıf ilavesini,kadrolu bir imam tayini ile bir su mühendisi tarafından köylerinde etüt yapılmasını istediler.

Köyümüzde ilk sürücü belgesini (Ehliyet) 1940'lı yılların sonunda Halil SUNGUR (Hasta Ali'nin oğlu) almıştır.
Geçme muhannetin (namerdin) köprüsünden Koy (bırak) götürsün sel seni Girme tilki gölgesine Koy yesin aslan seni.
" Ehli keyfe zevk verir kahvenin kaynaması Eşeği yoldan çıkarır sıpanın oynaması" : Bu ifade zaman zaman çocuk kavgaları nedeniyle birbirine düşen komşular için mecazen de kullanılır.

  « Geri 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 İleri »