Aktaş (Gocu) köyü başlıca 22 aileden müteşekkildir

Bunlar; 1-ŞOHSEYİNLİLER. ( Şeyh Hüseyin Uşağı): Usmanlar, Derinler, Sağlamlar, Şenerler, Karameşeler,Güvençler, Nazıroğulları. 2-HAYTALAR: Gürsoylar 3-KAMBERLER: Tümerler.4-KARADELİLER: Baykaralar. 5-SÜLOGİLLER: Topaluşağı.6-AĞAGİLLER: (Dedağgiller): Akpınarlar, Atabaylar, Selenler, Ercanlar.7-ŞAVUKLULAR(Şavklılar): Şafaklar, Karalar.8-KUŞÇULAR. 9-ARAPLAR: Canlar. 10-KÖSELER: Emekler.11-HESSİKLER: Sağerler, 12-KAMBURLAR.13-İBOCUKLAR (İbrahimgiller): Sayınlar. 14-MÜNZÜRLÜLER(Munzurlular)Soysallar, Kebanlar, Dizmanlar. 15-ARAPOĞULLARI: Ergenler, Peşkerler, Bellikgiller: 16-MOLLAR :17-MUSAGİLLER: Çelenaylar.18-ABBASLAR: Atalaylar.19-DALCALAR: Kök'ler 20-AYLIMAGİLLER: Sungurlar, 21-KÜÇÜKDELİLER: Aktaşlar 22-SERDARLAR: Saymanlar. ( Bu tasnif Mehmet Derin, Yusuf Emek ve Hüseyin Tümer’in anlatımları ışığında hazırlanmıştır.) Bu kabileler dışında başka aileler vardır ama başlıcaları bunlardır. Fakat kabileler iç içe girmiştir hepsi birbiri ile akraba olmuşlardır. Köyümüzün kuruluşu ile ilgili ayrıntılı bir bilgiye sahip değiliz. Nesilden nesile aktarılan rivayetler dışında elimizde herhangi bir kaynak yoktur. Osmanlı Salnameleri incelenerek yaklaşık bir tarih belirlenebilir. Osmanlı’da köy tüzel kişiliğinin kazanılmasının şartları, bölgeye hakim olan güçler vb. ölçütler birlikte değerlendirilerek bir sonuca ulaşmak mümkündür. Biz, yaşlılarımızın anlattıkları ile bölgede cereyan eden tarihi olayları karşılaştırıp, köyümüzün tarihi ile ilgili bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz.

  « Geri 1 | 2 | 3 | 4 İleri »