Aktaş (Gocu) Köyü

Osmanlı Nüfus İcmal defterlerinde köyümüzün adı 'koçi' olarak geçmektedir. Şemseddin  SAMİ, KAMUS-I  TÜRKİ isimli ünlü eserinde, Koçi kelimesine iki anlam vermektedir;1-Hububat koymaya mahsus,altı boş yani yerden yüksek anbar. 2-Oda gibi her tarafı pencereli eski bir araba. Koçi kelimesi zamanla harf kaymaları yaşamış ve Goci, ama daha ziyade GOCU olarak kullanılmıştır.Gocu kelimesinin Türkçe olmadığı kabul edilerek, 1961 yılında Gocu ismi ile birlikte Arapgir’de yabancı ad taşıyan 22 köyün adı İçişleri Bakanlığı tarafından değiştirilmiştir. Bu köy isimlerini kafalarına göre değiştiren aklı evveller hangi bilimsel verilerden,tarihi ve sosyolojik gerçeklerden haraket etmişlerdir, belli değil.Kısaca ben yaptım oldu,zihniyeti sergilenmiştir.Arapgir ve çevresinin tarihi ile ilgili araştırmalar yapan, araştırmacı-yazar Sabri KELEMEROĞLU Gocu kelimesinin aslında ‘Koçu’ olduğunu ve bununda ‘koçgiri’ aşiretinden geldiğini söylemektedir.1894 tarihli Osmanlı Salnamelerinde köyümüzün isminin Koçi olarak geçmesi de yukarıdaki iddiayı destekler mahiyette görülmektedir. Fakat bu görüşler doğru değildir. Köyümüz aşiret değildir ve tüm verileri değerlendirdiğimizde köyümüz bir Türkmen köyüdür. Kırgızların ünlü yazarı Cengiz AYTMATOV’un eserleri ve özellikle Toprak Ana isimli romanı okunduğunda kültürlerimizin ne kadar benzeştiği görülecektir. Okuma-yazma bilmeyen ninelerimizin Türk kültürünün en önemli eserleri olan Dede Korkut hikayelerini nesilden nesile anlatmaları da kökenlerimizin kaynağı konusunda ip uçları vermektedir. Prof.Dr.İsmail KAYABALI’nın Beş Nehir Boyunun Türklüğü isimli çalışmasıda bölgenin Türk orjinli olduğunu ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

  « Geri 1 | 2 | 3 | 4 İleri »