Kelimeler

 

A
    Ağartı Süt ve süt ürünleri
    Ağınamak Daha ziyade at,eşek ve katır gibi hayvanların yuvarlanması
    Ağıza ökünme Taklit etmek, dalga geçmek
    Ağu Zehir
    Ağul Küçükbaş hayvan barınağı (üzeri açık, etrafı taşla çevrili)
    Ağuz Yeni doğum yapmış inek sütünden yapılan bir çeşit yoğurt
    Ahbın Büyükbaş hayvan gübresinin yığını
    Alaf Kış için hazırlanan hayvan yiyeceği
    Alıça Aşı yapılmış ama tam erik olmayan bir tür yabani erik
    Anlacına Geçmek Karşısına geçmek
    Anuh

Kekik

    Anzolot Alkollü içki
    Arastak(h) Evin tavanı
    Argaç:

Tevün dokumada kullanılan ip.

    Arıh(k):

Kötü, zayıf, çelimsiz.

    Arısız

Arpa ve buğday gibi hububatın sürülünce tanelerinin zayıf çıkması.

    Aş yağı

Evde yapılan tere yağı

    Aşlık Tahıl ürünler, un, bulgur vb.
    Ayağa urmak Çocuklara çiş yaptırmak
    Ayakçak Basamak
    Ayam Hava Durumu
    Aygırsak olma At ve eşeklerin çiftleşmeye yönelik haraketleri
    Azıtma Özellikle küçük çocukların takibinden kurtulmak için onları aldatma
    Azma Yolunu şaşırma, kaybolma
B
    Baboş En iyisi, en seçkini, en beğenileni, en tehlikelisi
    Bacık:

Kız çocuğu.Kız çocuğu Dünya'ya geldiğinde 'bacıgımız' oldu denir.

    Badık

Nohut ve mercimek gibi bitkilerin kabuk içindeki hali.

    Barık(ğ) Büyük kaya yığınlarının önlerinde bulunan çıkıntı
    Başaşağı

Buradan aşağıya doğru.

    Başoharı

Buradan yukarıya doğru.

    Bayak(h) Demin, az önce, biraz önce
    Bazı:

Tevün ipinin sarılı olduğu iki uçtaki ağaç.

    Becit

Acil, Önemli

    Beh vermek Kapora vermek
    Bekolakı Belkide
    Bent Derede taştan set yapılarak toplanan su
    Berci Koyun sağan
    Beter Kötü, çekilmez
    Bezermek Ateşte hafifçe kızartmak
    Bıcıramış.

Yoğurdun ekşiyerek,kabarcık çıkararak bozulması.

    Bıldır Geçen yıl
    Bıtırak(h)

Dikenli küçük otlar

    Bızbılık Baharda taze söğüt sürgünlerinden yapılan müzik aleti
    Bibi Hala
    Bicik Yağda kızartılarak yapılan hamur işi bir tatlı
    Bigeliş Bundan sonra
    Bigölek tutma

Büyükbaş hayvanların sineklenerek kuyruklarını kaldırıp kaçması.Daha ziyade mayıs ayının sonu ve haziran ayının ilk yarısında g&ou

    Birçekli Havuç
    Biz

Ayakkabı dikerken delik delmeye yarayan büyük iğne.

    Bocuk Böcek
    Boyuna Sürekli
    Börk(Pörk) Takke
    Buhanak

Sağanak yağmur

    Bumbar

Bağırsak

    Burkma

İğdiş etmek

    Burma Biçilen yaş otları orakla çevirmek suretiyle ona şekil vermek
    Buymak Çok üşümek, donmak
    Bühtan İftira, karalama
C
    Cadaloz Edepsiz kadın
    Cağ Örgü şişi
    Calasgar

Palanga (Tam ifade edemedim)

    Caveyil taşı Yılanların ağzında bulunduğu var sayılan ve ışık saçan taş, Mercan taşı
    Cengeri Lacivert
    Cerik Üzüm salkımı
    Ceyrek Yüklük
    Cıbar ( Karasakız ) Yakı
    Cıbık Çapak
    Cıfıt

Yaramaz, saygısız, nankör.Daha ziyade çocuklar için kullanılır.

    Cıfıt:

Yaramaz, saygısız, nankör.

    Cığız Oyun bozan
    Cılga Dağ ve bayırlardaki ince patika yol
    Cıngıl

Kadınların başlarına taktıkları gümüş takılar.

    Cırnaz Nazlı
    Cızlama

Bize özgü sac böreği.

    Cızzık Bulgur pilavının üzerine dökmek için, ince kıyılmış çok az bir soğanın Tereyağında hafifçe kavrulması.
    Cicik

Meme

    Cip batırdın:

Temelli batırdın, Tamamen bozuldu.

    Cizlevat Parlak lastik ayakkabı
    Coğul coğul Hareket halindeki büyük kalabalık
    Cücük Civciv
    Cünüt Rutübetli toprak
    Çağa Çocuk
    Çağıl Tarlalardaki küçük taşların toplanmasından oluşan küçük yığınlar
    Çünmek Başkasından bir şey isteme durumunda kalma, Başkasının durumunu kıskanma.
Ç
    Çaçcı (Çerçi)

Seyyar satıcı

    Çağıldak Özellikle küçükbaş hayvanların kuyruklarına toplanan pislik
    Çammış Yaramaz hayvan
    Çangal Köpeklerin boynuna takılan tasma
    Çapık çalma Alkışlama
    Çapıt Küçük bez parçası
    Çark(h) Banyo yapılan yer
    Çarpana

Kadınların elbise üzerine bağladıkları geniş kuşak.

    Çaşgan Dağ ve bayırlardaki küçük taşlardan oluşan uzun yığınlar (doğal oluşum)
    Çaşır Küçükbaş hayvan yemi olarak kullanılan bitki
    Çayan Yengeç
    Çaygara Dere kenarlarındaki küçük su kaynağı
    Çebiş Genç keçi
    Çeç Arının kovanına yaptığı ve üzerine bal doldurduğu bölüm
    Çeft Palamut
    Çelpeşik Ters, aksi
    Çemçe Yemek kepçesi
    Çemireme Yukarıya doğru toplama, sıvazlama
    Çepel Karla karışık yağmur
    Çevirmek 1 -Kovalamak, 2 - İneklerin boğa ile çiftleştirilmesi
    Çırrın Akarsulardaki küçük şelale
    Çimmek Banyo yapmak
    Çir Kurutulmuş ve doğranmış meyve, kak
    Çirgemek

Bıkmak.Sürekli aynı işi yapmaktan veya aynı şeyi yemekten usanmak.

    Çit 1 - Çobanların yiyeceklerini içine koydukları bez parçası 2 - Bahçeyi çevreleyen korunak
    Çitil Fidan
    Çiyin Omuz
    Çiyin

Omuz

    Çoluk(ğ) Ahırda hayvanın tavlaya bağlandığı ağaç
    Çom Kıssa, kalın, kuvvetli adam
    Çortun Damlardaki yağmur sularının akmasını sağlayan oluk
    Çördük

Gelişimi durmuş, kurumaya yüz tutmuş ağaç.

    Çöskü Hafifçe çukur yer
    Çul Basit yer minderi
    Çuvaldız Çuval ağzı dikmeye yarayan iğne ve kıyıktan daha büyük iğne
D
    Dabah(ğ)

1-Hayvanlarda görülen şap hastalığı, 2-Soğanın bozulması.

    Dabaz Alerji
    Dafarı yok

Çaresi  yok

    Dalda Kuytu, barınak
    Dalık Nohut, mercimek gibi bitkilerin her bir adedine verilen isim
    Dapılamak.

Oturduğu yerde uyuklamak.

    Davar Koyun, Keçi gibi küçük baş hayvan sürüsü
    Davşancıl ağacı

Yabani akasya

    Daylak Genç eşek
    Değirmi

Yuvarlak.

    Dehre Ağaç dalı kesmede kullanılan demir alet.
    Delegen Ağaç kakan
    Deller çağırma

Köy muhtarının özellikle bekçi vasıtasıyla yüksekçe bir yerden bağırmak suretiyle bazı kararlarını ilan etmesi 

    Demin Az önce
    Dendik

Kesilen kavunun içindeki çekirdekli posa kısmı.

    Destik:

Tuluğun her iki ucundaki ağaç parçaları.

    Deşelemek 1. Toprağa hafif çukur kazmak, 2. İşin ayrıntısı araştırmak
    Devrisi Ertesi
    Dık sıçıradım:

Korktum, ürperdim. 

    Dımdızlak Çırılçıplak
    Dırcık Geçimsiz, yaramaz
    Dibek Ağaçtan yapılan büyük havan
    Dicar Eğimli arazi
    Dil Kırma

Düzgün bir Türkçe ile konuşma.Yöresel kelimeleri az kullanma

    Dink Bulgur dövülen taş
    Dizleme Dize kadar çekilen nakışlı yün çorap
    Doduk Kesilen hayvanların ayakları
    Dolak(h) Erkeklerin soğuk havalarda kullandıkları başörtüsü
    Domur Meyvelerin çiçekten çağla haline geçiş evresi
    Durucak Temiz, berrak su
    Durucak

Bulanık olmayan su veya sıvı.Temiz su.

    Düge Bir ve iki yaşındaki genç inek
    Dügür

İnce bulgur.

    Düllüce Fülüt
E
    Edik

Tahtadan yapılmış kar pateni.

    Egiş

Çöp küreği

    Elin tatı Elin ayası
    Eme yarar

İşe yarar

    Encemi En sonunda
    Encemi

En sonunda

    Erinmek Üşenmek, tembellik etmek
    Esbab Elbise
    Esefilik Naftalin
    Eseletten Eğreti durma, hemen düşecekmiş gibi durma
    Eseletten dumak

Düşecekmiş gibi durmak.

    Essah mı ? Gerçekten mi ?, doğru mu ?
    Eşmek Kazmak
    Evlek Tarladaki bölümlerden her biri
    Evrena Çok iri, devasa (evrena ağaç: çok iri ağaç)
    Eynek.

Kara sabanın uç demirinin takıldığı ağaç.

F
    Ferik 1 -Büyümüş civciv 2-Yaş yiyeceklerin güneşte hafif kurumuş hali
    Fırdalayın Etrafınca, etrafını dolaşmak
    Fışgı At ve eşek gibi hayvanların dışkıs
    Folluk Kümeste bırakılan numune yumurta
    Fossuk

Sigara ağızlığı

G
    Gabal Toptan. Bir işi yövmiye hesabı değilde, işi bitirme şeklinde anlaşma
    Gabalak Karda keklik avı
    Gaban Bayırlara girişi sağlayan taşların arasındaki doğal yol
    Gadan alma Derdin, belan benim olsun
    Gahırdah(k):

Eritilen iç yağının dibinde kalan parçalar.

    Gakga:

Erkek kardeş.Ayrıca erkek çocuk doğduğunda 'gakgamız'oldu denir.

    Galovu Büyük tarla faresi
    Gamga Ağaç kabuğu
    Gamıda

Düğenle boyunduruğu bağlayan ağaç parçası.(Gençler anlamamıştır)

    Ganeyık Vurdum duymaz
    Garez Kin gütme
    Gargın Karın su ile karıştırılıp eritilmesi
    Gasar Örken(kıldan yapılmış ip) ucuna takılan çengel şeklindeki küçük ağaç
    Gaşanma At, katır ve eşeklerin idrar yapması
    Gaşovu Kaşağı
    Gaşşah(k) İnce ağaç dallarından yapılan çit
    Gatık(h) Ayran
    Gatıklık Yabana (ev dışına) gidenlerin ekmeklerinin yanına konan yiyecekler
    Gavar Sulama suyunun bahçeye döndüğü kısım
    Gavluk Yağmurdan sonra taşların üzerindeki çukurlarda kalan suyun olduğu kısım
    Gaydalı olma Korkudan aklını yitirme
    Geeyyz Kız çocuklara yönelik hitap şekli.
    Gelet

Yanlış, hatalı

    Gelle bicik

Böbrek

    Gessi yumak Çamaşır yıkamak
    Gıdık Keçi yavrusu
    Gıgırak

Tavuk ve horozların başlarından sarkan kırmızı et parçası.

    Gıgıramak Çok üşümek, titremek
    Gılal Üzüm tanesi
    Gıldır Gıcık

Şüpheli durum.Bu işte bir gıldır gıcık var.

    Gılık At, eşek, koyun ve keçi gibi hayvanların tersleri
    Gıllangop Takla atma
    Gıllorcuk

Analı kızlı yemeğinde bulunan küçük hamur topağı.

    Gıllorcuk topu

İçli köfte

    Gınd

Esir v.b.çocuk oyunlarında ceza sahası.

    Gındap

İnce Kendir.

    Gıngılık

Horoz ve tavukların gagası

    Gırç

Ateş tutuşturmak için toplanan dikenli bitkiler.

    Gırıkçı Eski ayakkabıcı
    Gırp(f) Ekin biçilirken yere dökülen başaklar
    Gısma Isırma
    Gıyhacına Çaprazına (Hipotenüs )
    Gızılamak

Köpeklerin canı yanınca acıyla çıkardıkları ses.

    Gişilenmek

Erkek çocukların kendilerini kabul ettirmek amacıyla,haraketleriyle veya konuşmalarıyla tavır yapması.

    Gocuk Parke, kaban.
    Golanca Üzerinde ot ve benzeri şeylerin doğrandığı ağaç
    Golbağa

İyle eğrilecek yünün bir kola sığan miktarı.(umarım anlaşılmıştır)

    Goşamlamak

Avuçlamak,avuç dolusu almak.

    Gourtmaç Koyun sütüne bir kaç damla incir kanı damlatarak ve şeker atılarak yapılan tatlı
    Govlum Bulanıyor

Midem bulanıyor.

    Göbek Mantar
    Gögermiş Topraktan yeşerip çıkmış.
    Gögeyin Rutubetli yerlerde olan büyük sinek
    Gögüş Büyük kertenkele, Iguana
    Gön Deri
    Göze Su kaynağının çıktığı yerdeki yeşil alan
    Gözeme Çorap kazak gibi örgü ile yapılan giyisilerdeki yırtıkların dikilmesi, tamir
    Granlı hava:

Kasvetli, sıkıcı, parçalı bulutlu hava.

    Gucu-gucu :

Küçük çocuklarla çömelerek kucaklaşma.

    Gulguluk(h)

Bağırtlak denilen av kuşu.

    Gullap Asma kilidin takıldığı halka.
    Gummuk Yumruk
    Gunduk sakızı:

Kenger bitkisinin yumrularından elde edilen sakız.

    Gunnacı Hamile hayvan
    Gurk Kuluçkaya yatmış tavuk
    Gurluk

Koyun keçi gibi küçükbaş hayvanların gübresi.

    Gurruk koyun

Kulakları kısa ve kısmen başa bitişik olan koyun(=Gürüz keçi gibi)

    Guymak Un peltesi
    Guz Kuzey
    Guzlacı Hamile hayvan (inek veya koyun )
    Guzzuk Kanbur
    Gücürtü 1. Derelerin güçlü akıntısı, 2. Kuvvetli gürültü
    Gülüç Bir tür alıç
    Gümrah Bakımlı, canlı
    Gürüz Keçi

Kulakları küçük ve kısmen başlarına bitişik,boynuzsuz keçi.

    Gütme Hayvan otlatma
H
    Hacat Alet, edavat
    Hağ Olgunlaşmamış
    Hakgo Küçük kaynak suyu
    Haleyet Düğünlerde heybelere konan hediyelik eşya
    Hampo Avanak
    Hangar Yaklaşık iki yaşına gelmiş, yerinde duramayan atak boğa
    Hapank Merdiven kapağı
    Haranı Büyük tencere
    Harar İçin saman ve ot doldurulan büyük çuval
    Harık Su yolu
    Harnık Hafif rutubetli, sürülmeye hazır rutubetli toprak
    Haşıllı Yeni
    Haşıya Çuvaldan büyük harardan küçük olan çuval
    Havka Avanak
    Havluk İğne deliği
    Haylama

1. Hayvanları sopa ile yürütme, 2. Sinkaflı küfür etmek

    Hayma Taştan yapılmış basit ev
    Haznek

Hasım

    Hebe Hadi yaa
    Hecil olma Mahcup olma
    Hedik Kaynatılmış buğday
    Heket Hikaye
    Hemiç

İlkbaharda büyükbaş hayvanların sırtında bulunan kurtçuk.

    Herik

Nadas

    Herslenmek Kızmak, azarlamak
    Heyret(Hayırat) Sevap amacıyla meyvesini herkesin yemesi için dikilen ağaç
    Heyrik

Dar koridor

    Hez etmek Hoşlanmak
    Hezan Evin tavanının yükünü çeken ağaç inşaat malzemesi
    Hıbılık

Masal kahramanı al karısının erkeği.

    Hıcık

Dutun olgunlaşmamış hali

    Hıla Ekmek pişirirken unun üzerinde bulunduğu bez parçası
    Hılez Salyangoz
    Hımık Genizden konuşan
    Hındık Sümük
    Hırıç

Gendime (döğme) ile undan yapılan krep benzeri yiyecek.

    Hırık Ayakkabı
    Hıştık Çocukları severken söylenen sevgi ifade eden sözcük
    Hirovuk Görücü
    Holluk

Sümük

    Hon Ekin biçerken çalışanların yan yana dizilip düz bir şekilde biçtikleri bölüm
    Horum

Burma yapılmamış (bükülmemiş) veya doğranmamış,derildiği (biçildiği) gibi bırakılmış küçük ot yığını.

    Hozzuk Ahlat, yabani armut
    Hök.

Güçlü, zorba, kaba adam.

    Huğ Ağaç dallarından yapılmış basit barınak
    Hurç Büyük heybe
I
    Irgalamaz Beni ilgilendirmez
    Irgat Tarlada çalışan işçi
    Işgın

Kenger bitkisinin yenilen gövdesi

İ
    İbicik Kura
    İçkillenme Şüphelenme
    İki şagga:

İki parçaya ayrılmak.

    İlhovu Oklova
    İlme:

Tarlalardaki gizli taşlık alan.

    İlmecik Koyunların kuyruğunun uzun kısmı
    İn Etmiyim

Kabuletmiyorum, benimsemiyorum.

    İnekçil Kaya

Yuvarlak sert ve parlak taş

    İrahan

Reyhan

    İrebiş Rabia
    İrehme Rahime
    İsot Biber
    İşlik Gömlek
    İşmar Gözle işaret etmek
    İt dirseği

Arpacık.

    İv:

Tarla  sınırı, sinor

    İyme.

Tevün bazılarının etrafını dolanan ip.

J
K
    Kabın

Üstü ve iki tarafı taş dizilerek yapılmış yer altı su kanalı.

    Kaha Muhtar
    Kakaç Kekeme
    Kakavan Herkesin sözüne kanan
    Kakırdak Küçük baş hayvanların eritilen kuyruğunun geriye kalan kısmı
    Kakoz Sayı oyununda mat etme, tüm sayıları alma
    Kalender 1 -Bonker adam 2 -Doğum yapmış koyunun sütünden yapılan tatlı
    Kalık Patik
    Kalın parası Nişanlı kıza eşya alınması için erkek tarafının verdiği para
    Kamet Bağlama (Gamet Bağlama) Uyurken iki eli göğüs üzerinde birleştirme. (Namazda olduğu gibi)
    Kamıs Süzgeç
    Kancık Dişi
    Karmanık:

Beceriksiz, Dağınık, Elinden iş gelmez.

    Kaşalayıp getirmek

Telaşla ve düzensizce getirmek.

    Kavilleşmek Sözleşmek, anlaşmak
    Kecleyin söylemek Kinaye
    Kef

Yemeklerde tencerenin üzerinde biriken köpüklü kısım.

    Kefleme

Tehdit etme.

    Kehan etmek Ekinlerin içindeki otu , dikeni almak.Toplanan bu otlara kehan otu denir
    Kem Büyük çivi
    Kemer keçi

Vücudunda beyaz,kızıl veya siyah renk olan keçi.

    Kemer keçi

Vücudunda beyaz,kızıl veya siyah renk olan keçi

    Kendek

İnşaat sırasında arağaları birbirine bağlayan ağaç inşaat malzemesi.

    Kepenek Kelebek
    Kepkepi Küçük çivi
    Kerhah(g)

Birden fazla giriş çıkışı olan taşlık alan.

    Keri Yayık yaymak için tuluğa takılan ağaç (anlaşılmadığının farkındayım)
    Kes Toplanan diken yığını
    Kesmik

Kalın, iri saman

    Keşik

Kadınların elbise üzerine bağladıkları dar kuşak.

    Keşkelek Sedyeye benzeyen ve tahtadan yapılmış yük taşıma aracı
    Keyveni Bayan aşçı
    Kezve

Sebzelerde görülen bir hastalık.

    Kıncıklamak

Tırmalamak

    Kınkıl Bayanların saçlarının bakımsız olması hali
    Kıran girmek Toplu ölüm
    Kırıkmış Körelmiş, verimsizleşmiş
    Kırklık Kırkma işi yapan alet
    Kırkmak Koyun ve keçilerinin yün ya da kılını makasa benzeyen bir aletle kesmek.
    Kırneç Koyunların sıcakta birbirine sokulması
    Kırtıç Yakmak için toplanan ot kökü
    Kırzovul Karasabanı boyunduruğa bağlayan ağaç parçası
    Kirkit Tevün tarağı (yine anlaşılmadı)
    Koçan

1 - Tapu senedi, 2- köpeklerin ya da kekliklerin ayaklarında bulunan uzunca tırnak

    Koçi (goci=gocu)

Hububat koymaya mahsus, yüksek ambar.

    Koduk 1.Meşe pelidinin içinde bulunduğu odunsu kısım, 2. Tahıl ölçü birimi
    Koluk Boynuzsus inek ya da koç
    Kopuç Yağmurdan sonra süyüklerin(saçakların)dökülmemesi için vurulan ağaç takos
    Korcalı yılan

Kırmızı, bordo veya kahveregi benekleri olan yılan

    Kortuk Küçük çukur
    Koşum Hayvanları boyunduruğa vurup çifte veya yüke sürme
    Kozzuk Küçük taşlardan daire şeklinde yapılan bir metre yüksekliğindeki avlak
    Köcek Asma kilit
    Kömec olma

Yılanın halka şeklinde toplanması.

    Köslü Köstebek
    Köşker Ayakkabı tamircisi
    Köynek İnce bezden yapılmış entari
    Kukula Bere, soğuktan korunmak için başa geçirilen örgü şapka
    Kulluk Üst üste düzensizce yığılan taşlar
    Kulluklamak:

Aşırı doldurmak.

    Kurun Hayvanların su içmesi için betondan yapılan yalak
    Kuyruğu ergice Akrep
    Kücü:

Tevünü gergin tutmaya yarayan ip.

    Külbe Sebze kazma işinde kullanılan küçük kazma
    Külünçek

(...Anlamını bilen lütfen bize yazsın.)

    Künk Beton boru
    Kürtük Kar yığını
    Küsürlenmek Oyalanmak
    Kütük Gibi.

Hafif kilolu, güçlü, kaslı,,pratik genç.

    Küze Desti
    Lalık Konuşma özürlü
L
    Lağa alma Alay etme
    Lallo Bir şeyden anlamaz, adap erkan bilmez
    Lambık İşlevini yitirmiş, yamulmuş metal mutfak eşyası
    Leb:

Uzun ve geniş, iki kişinin kullandığı testere.

    Lebide

Kara sabandaki çamurları temizlemek için kullanılan sopanın ucundaki yassı demir aparat.

    Lecli Davalı, ihtilaflı
    Leyvaz Fasulye
    Libas Giysi, elbise
    Loğ

Toprak damlarda bulunan ve toprağı düzeltip sıkıştırmak için kullanılan silindir şeklindeki taş.

    Loğdur Loğu çekmeye yarayan özel yapılmış ağaç
    Lolluk

Yağışlı havalarda ayakkabılara ve paçalara toplanan çamur.

M
    Madık olma Ayaklarından rahatsızlanarak zor yürüme
    Mağ

İnşaatta tavana atılan döşeme veya gırsakların oluşturduğu bölüm.Odanın genişliğini anlatan ölçü birimi.

    Mahna bulma Bahane bulma
    Malamat Rezil olmak, Sefil olmak
    Malamga Harmanda buğday ile samanın karışım hali, buğdayın henüz samandan ayrılmamış hali
    Malez Pestilin mayi hali
    Mamık(h) Yabani erik
    Mancık:

Keven sökmeye yarayan ağaç aparat.

    Manısa Arapgir'e özgü geleneksel kumaş
    Manik Kedi ve köpek yavrusu
    Marsığ(k) vurma Közden çıkan gazın zehirlemesi
    Maskara Şaka etmek
    Maslak(h) Su şebekelerine ara ara yapılan küçük, beton havuz(havuzcuk)
    Masta Çift sürerken öküzleri kontrol etmek için kullanılan ucu çivili uzun sopa
    Mav (mavn)

Doğumdan sonraki ilk süt.Fazla içirilirse yavruya zarar verebilir.

    Maya 1. Damızlık dişi hayvan, 2. Hamurun mayalanması
    Mayıl mayıl bakmak

Anlamsız, boş boş bakmak

    Mayıs Büyükbaş hayvanların yeni yaptığı dışkı
    Mazzık Meşe ağacının odunsu bir ürünü
    Mekür:

Cin, gülyabani.(Tilki çukuru boş değildir)

    Mendek Hayvana yüklenen ve iki parçadan oluşan yükün tek parçası
    Menoşuk(Menengiç) Sakız ağacı
    Merek Samanlık
    Mertek Büyük sopa
    Meş kuzu

Bir yaşından küçük kuzu

    Methetmek

Övmek

    Meyil 1. Eğimli arazi, 2. Gönül kayması, kalben kabullenme
    Meyil Vermek Sevmek, benimsemek
    Mıcık(h) Küçük sinek
    Mığayat olma Bakma, gözetme,sahip çıkma
    Mıhaşır

Kara nohutun kaynatılarak kabuğunun alınmış hali.

    Mıhlı Yumurta ve kavurmadan yapılan yemek
    Mındar Pis, murdar
    Mındar olma Eti yenen hayvanların kesilmeden ölmesi
    Mıtırık Eli sıkı, cimri
    Mıymıntı Beceriksiz, iş yapmaz
    Misallah taşı Cenaze namazı kılmak için cenazenin üzerine konulduğu taş
    Mişmiş Kaysı
    Mitil Yüzü (örtüsü) sökülmüş yorgan, yastık, minder
    Miyancı Alış verişte arabuluculuk yapan üçüncü kişi
    Möhör Tam, bütün
    Mugallit Neşeli , espirili
    Mugayır:

Aykırı, muhalefet.

    Muhannet Pasif, iş yapmaz
    Mumsekili oda

Bir döşeme mağı ve bir gırsak mağından oluşan oda.

    Murç Ağaç sürgünü
    Muruz eğmek Vuruşan hayvanların kavgaya hazırlık halleri
    Murzu Üzüm(asma) çubuğu
    Muz

Değirmenci hakkı.

    Muzu olma Engel olma, sorun çıkarma
    Mürefe görme:

Hesap sorarcasına tartışma, kızarak  eleştirme.

    Mürefe etmek:

Tartışmak, Ağız dalaşında bulunmak.

    Mürül

Pekmez kazanının arta kalan posası.

    Müşeveç

Şüpheli

    Müzevir İhbarcı
N
    Naan Niye, niçin
    Ne has:

Niye, nasıl.( hayal kırıklığı halinde kullanılır.)

    Nekes Cimri
    Nergiz keçi

Kulakları mavi ve siyah keçi.

    Nezelmek Elbiselerin yıpranıp incelmesi
    Nicezim almıyor.

İçim almıyor, bu yemeği yemek istemiyorum.

O
    Oyum Meşe
Ö
    Ögez Geçen gün
    Ögüre gelme İneklerin çiftleşmesinin tamamlanması
    Ögürsek olma İneklerin kızgınlık hali(çiftleşme isteği)
    Ökünmek Taklit etmek.
    Ölet Ölümcül salgın hastalık
    Öllük Çocukların altını kirletmelerine karşı bağlanan toprak
    Ören=viran Harap, bakımsız yer.
    Örken Kıldan yapılmış kalın ip
    Ösgeme Özlemek
P
    Pağaç Su değirmeninde, mayalanmamış ve tuz katılmamış hamurdan yapılan ekmek
    Pahıl Kıskanç
    Palak(h) Buğdaya benzer küçük otsu bitkiler
    Palaz Kalın çarşaf
    Paldın Eşeğin palanına bağlanan kayış
    Pallampoş Dağınık
    Panç Deste kaldırana verilen hediye
    Panç

Deste kaldırana verilen hediye.

    Parpı Aşıdan sonra kolda kalan iğne izi
    Part İşkembe
    Partal Yırtık, eski, kaba kumaş
    Patırattım Hızlıca koştum
    Patik Patetes
    Payam Badem
    Paysınmak

Ciddiye almak, irkilmek, çekinmek.

    Peg Harabe
    Perk Koyu, katı
    Peyeke Rüzgar ve yağmura karşı korunulan taş oyuğu (Kısmen izah edebildik)
    Pıngal Kümese konulan numunelik yumurta
    Pırnat Biçilen ekinlerin oluşturduğu çok küçük yığın (bu tanım tam ifade etmedi)
    Pısgırma Aksırmak
    Pilit Duttan yapılan bir çeşit kuru yemiş
    Pin Küçük kümes
    Pipirim Semizotu
    Poçuk

Uç kısım, Dış kenar.

    Pohmut Dut unu
    Porik Sayı oyununda sayının çizgide kalması
    Pornek Su şebekesinde yapılan aktarma istasyonu
    Portuk

Taranan yünün işe yaramayan atık kısmı.

    Post 1. Deri, gön, 2. Koyunun yünlü derisinden yapılan namazlık
    Postuk Sandelete benzeyen plastik erkek çocuk ayakkabısı
    Pöslük Çöplük
    Pur Küçük taşlı sert toprak.
    Puşta

Tavan inşaatında kullanılan ince tahta.

    Put Etmek

Üzüm teveğini (asmayı) budarken, serpene (ağaç çubuk) bağlamadan sadece önceki sürgünleri kesmek.

    Putu Açılmıyor

Morali bozuk, neşesi yok.

    Puvar Çeşme
    Püşürük İnşaatı biten evin tavanına dökülen çamur izalasyon
    Püzzük Sivilce
R
S
    Sabi Küçük günahsız çocuk
    Sadır 1- Sebze fidesi 2- Koyun idrarı
    Sah

Yapraklarından arındırılmış çırpılar (ince odunlar).

    Sahoul İnce ağaç dallarından yapılmış büyük süpürge
    Sakaldırık

Kadın başlığının (börkünün) çene altına gelen kısmı.

    Sakkovu :

At ve Eşeklerin soğuk hava nedeniyle yakalandıkları hastalık

    Salaca Tabut
    Salahana Başıboş, serseri, işsiz
    Sallık Yassı, düz taş
    Samı Çift sürmede öküzün boynuna takılan ağaç halka
    Sarat Büyük delikli kalbur (elek)
    Sata :

Üzüm teveğinin köküne yakın kaba kanatları

    Satan Büyükbaş hayvanların arka budu
    Savacak

Boruya alınan suyun fazlasını tahliye eden sistem.

    Savulmak

Sonu gelmek, mevsimini bitirmek.

    Seğirtmek Aniden hızla koşmak
    Sehen yemek kabı, tabak
    Sele Sepet
    Selinti Selin getirdiği ağaç parçaları
    Selpik Dağınık, düzensiz
    Serpene Asma teveğine bağlanan küçük sopa
    Seyip Yularsız başıboş bırakılan hayvan.
    Seyirlemek

Gelişigüzel bir tarafa toplamak

    Sıçıramak

Yükseğe atlamak.Daha ziyade çiftleşmek için koçun koyunun üzerine,boğanın ineğin üzerine atlaması için k

    Sırgat olma Kaydolmama, kayıtlarda gözükmeme
    Sırık İnce ve uzun ağaç
    Sırpıncak Kaygan
    Sıyrık Kar temizlemeye yarayan tahtadan yapılmış alet
    Sinci

Çalının dikeni

    Sinor Tarla sınırı
    Sirim Deri ip
    Sirim Gibi.

Zayıf, kilosu olmayan kişi

    Siye siye Gizli gizli
    Sokku İçinde dövme yapılan çukur taş
    Soyha Uğursuz, istenmeyen
    Söküde

Mastanın ucundaki çivi.

    Sulha savmak Sırayı geçiştirme, kayıt olmama
    Surun

Bir nevi etsiz iskender yemeği. Yufka ekmeği ve yoğurttan yapılan ve üzerine eritilmiş tereyağı dökülen yemek.

    Suvarmak Sulamak, Sebze , meyve sulama
    Sümeyine Şakacıktan
    Sümsük Aç gözlü
    Süyük Saçak
    Süzek:

Taze peynirin suyunun süzülmesi için kullanılan tülbent.

Ş
    Şahra ağacı

Semerli eşeğe yükte kullanılan ağaç.

    Şamşah

Büyük kepçe.

    Şellek İki parçadan oluşan hayvan yükü
    Şeremet Çabuk, hızlı
    Şıltak(h) Şımarık, hareketli çocuk
    Şırdık

Koyunların midesinin bir bölümü.

    Şişek Bir yaşındaki koyun
    Şiv Pekmez yapılırken arta kalan dut posası
    Şor= Şorak Aşırı tuzlu
T
    Tahtapoş Tahtadan yapılmış üzerine eşya konulan raf
    Tahtik:

Tevün dokumada kullanılan tahta aparat.

    Tapan Toprak düzeltmeye yarayan ağaç
    Tapına getirmek

Hesabına getirmek, denk getirmek

    Tar 1 - Tavukların yattığı kümes dışındaki yüksek yer 2 - Keklik yatağı
    Tarlanmak

Koşarak, sıçrayarak saldırmak

    Taskırlı Çok az, hiç yoktan iyi
    Taşkala

Aceleci, Telaşlı.

    Tavatır En çok
    Tavlu Şişman
    Tay 1- Atın yavrusu 2- İki parçadan oluşan hayvan yükünün her bir parçası (mendek)
    Tay çaldı İki yükün çarpışması.
    Tehne Bezden yapılmış bulaşık süngeri
    Tekkoş

Tek tarafı arızalı veya diğer tarafı olmayan.

    Tekne Küçükbaş hayvanların yem yediği ağaçtan yapılmış seyyar tavla
    Telek Küçük ağaç dallarından ya da çaşırdan (koyun yemi) yapılan küçük yığın
    Tencik Küçük tencere
    Tendürüst Yetenekli, eli işe yatkın
    Tepir

İri buğdayı küçüğünden ayıran tahta elek.

    Terki Hayvan binicisinin arkasında kalan kısım
    Teşt İçinde çamaşır yıkanan büyük aleminyum leğen
    Teter Su sızıntısı
    Tevrezik Kurbağa yavrusu
    Tevün Çuval ve harar yapmak için kurulan dokuma tezgahı
    Tıkız Tarhana ve pekmezi karıştırmak için özel yapılmış sopa
    Tırıs

Kırma, melez.

    Tırrık İshal, amel
    Tırşık Rokaya benzer ekşi bir bitki
    Tıstımbılık Daha ziyade çocuklar için kullanılan ve sevgi ifade eden bir sözcük , çok yemek yeme hali
    Tike Etli yemeklerdeki et parçalarının her biri (örnek: Bir tike et)
    Tile Kendir ve benzeri iplerde kullanılan bir düğüm şekli
    Toh(k)lu Bir yaşındaki erkek koyun
    Tokmak Gibi

Hafif kilolu, sevimli, kendisine sahip çocuk.

    Tol

Kabağa benzeyen bitkiden yapılan su kabı.

    Topzu Çengelli iğne
    Torhatma Ateşte hafifçe pişirme
    Toruk Küçük torba
    Tosbağa Kaplumbağa
    Töremeyesi Gelişmesin, büyümesin, nesli kesilsin ( beddua )
    Tuluh(k) Yoğurdu yaymak için kullanılan deri kap
    Tuman Çocuk pantolonu
    Tumançak Belden aşağısı çıplak
U
    Uvandı Doğrusu, düzü
    Uvandı

Doğrusu, uygun olanı.

    Uyaz Geceleri ortaya çıkan ve ısırarak insanları rahatsız eden küçük sinekler
    Uysağ(k) Saf, başkalarının sözü ile hareket eden
Ü
    Üleşmek Paylaşmak
    Ülümek Saçları traş etmek
    Ütmek Yenmek
V
    Vayasız İştahsız, halsiz
    Vıloo Erkek çocuklara yönelik hitap şekli
    Vızzık Hızla atılan küçük taş
Y
    Yağır Hayvanların sırtındaki yara
    Yahdılık Aydınlık
    Yal Çeşitli bitkilerin karışımı ile bulamaç haline getirilen hayvan yemi
    Yalavuz Yalnız
    Yaldatmak Aldatmak, kandırmak
    Yar Uçurum
    Yarmaça Sobada ya da ocakta yakmak için kesilen odun.
    Yavan Yağsız, tatsız, tek çeşit yiyecek
    Yayasa Fidan, Daha ziyade meşe fidanları için kullanılır
    Yayılmak Otlamak
    Yazı Düz arazi
    Yekinme Hamle yapma
    Yelin

İnek,koyun,keçi gibi hayvanların süt torbası.

    Yeylik Hafif
    Yıhılgan Saylarda bulunan çöküntüler
    Yılkı Dağlardaki yabani at sürüsü
    Yolak Dama çıkılan eğik yol
    Yorap Verimsiz eğimli arazi
    Yoz 1. Kısır ya da erkek küçük baş hayvanlardan oluşan sürü, 2. Cahil, kaba, işe yaramaz
    Yuhlamah:

Uyumak.

Z
    Zağar Çok havlayan it
    Zebella İri cüsseli
    Zengi Yarım ayak ölçü birimi
    Zerzavat Sebze
    Zibil Çer çöp
    zillenme

Yeşerme, ekinlerin topraktan yeni çıkması

    Zincar Kalaysız (kalaylanması gerken) bakır kap
    Zomp Balyoz