COGRAFYA

Aktaş köyü Arapgir'e bağlı 41 köyden biri olup, Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünün batı kesiminde yer alır. Köyümüz Fırat vadisinin batısında engebeli bir arazi üzerinde yer almaktadır. Bölgenin en yüksek noktası Göl Dağı olup en yüksek tepesi olan kuyruk sallamazın rakımı 2393 metredir. Köyümüzün en yüksek noktası ise Göl dağının uzantısı olan Modan dağının Ortaçat tepesidir. Ayrıca köyümüzde Karatepe arazinin en yüksek noktasıdır. Yine Çalıcanın Dağ, Yağılındüz yüksek mevkilerimiz arasında yer alır. Köyümüzde rakımın en düşük olduğu yer ise iki dere çatıdır. Arazimiz küçük tepeler ve bayırlarla bunların arasında kalan küçük düzlükler ve saylardan oluşmaktadır. Köyümüzde üç tane dere bulunmaktadır. Bunların en büyüğü köyün batısında bulunan ve Kuzeyden Güneye doğru akan Menteşe'nin deredir. Yine köyün doğusunda bulunan ve kuzeyden güneybatı istikametine doğru akan Fadıllı deresi de köyümüzün önemli akarsularındadır. Dişderiğin çayırlarından doğudan batı istikametine doğru akan Miyan Dere de sulama açısından önemli akarsularımızdan biridir. Bu üç dere iki dere çatından itibaren birleşerek Söğütlü çayı adını alır ve Malatya'nın önemli sularından biri olarak Karakaya barajına dökülür. Köyümüzün etrafında taşlık alanlardan oluşan ve tarıma elverişli olmayan çok sayıda say bulunmaktadır. Bu bölgeler daha ziyade hayvancılık için elverişlidir. Bu sayların başlıcaları, Aşağı say, Harmancığın say, Nergizlinin say, Çalıcanın say, İnce say, Mıllanın say, Fadıllı sayı, Öte say, Büyük düz, Hessigin Yusuf'un say, Süllogilin say, Nazlımağranın say, Kodukgavlunun saylarıdır. Ayrıca köyün batısında, güneyinde ve doğusunda derin vadilerden oluşan bayırlar yer almaktadır. Batıdaki, doğudaki ve güneydoğudaki bayırlar çıplak olmakla birlikte güneyde kalan bayırların bir kısmı meşe ağaçları ile kaplıdır. Başlıca bayırlarımız, Yukarı bayır, Çallıcanın ardı, Menteşenin bayır, Kavaklık, Aşağı (Piyamının) bayır, Macanoğlu, Mısalının bayır, Şerifin bayır, Aylıgın bayır,Sülogilin bayır,Şavuklunun bayır, Öte bayır, Kırmıklının bayır ve Boğazın bayırdır.

Köyümüz ilçe merkezine yaklaşık 18 km. uzaklıkta, Arapgir – Malatya yoluna ise 6 Km. mesafede bulunmaktadır. Köyümüzün etrafında, kuzeyde Semeği ve Gebik köyleri, batıda Bostancık ve Poşeyin köyleri, güneyde Hastek köyü, doğuda Onar köyü yer almaktadır.

« İleri 1 2 3 4 Geri»