Beddualarımız
         Ayaklarına yılan kemiği aka
         Boyu devrilesi
         Cehenneme kara direk olsun
         Cehennemin dibine giresi
         Emdiğin süt burnundan fitil fitil gelsin
         Eyleceiken gidesi : o çağda (yaşta ) iken ölesi
         Hottuk çıka : Dert (Maraz) gele
         Ocağı batası : Nesli kesilsin
         Olmaz olası
         Sürüm sürün sürünsün
         Zehir zıkkım yesin
         Kızıl kurt ayıra
         Hınzır oğlu hınzır
         Yanı gere tutası